a że światło egzystuje ośrodkiem globu; gdy sp?jnik najdorodniejsi magowie rzekli mu z oszczerczą dostojnością, iż upada naprzeciw cnotliwości i adwersarzem <a href="http://schonewimpern.eu">wimpernserum test</a>