Học kế to?n thực tế tại Huế
Trung t?m đ?o tạo kế to?n thực tế tại Vũng T?u
Học kế to?n thực tế tại Nghệ An
c?o t?i ch?nh tai lieu ke toantổng hợp, bảng
cuối năm, lậpđịa chỉ học kế to?n tại hưng y?nc?n đối kế to?n,
c?c biểu chứnglớp học kế to?n ở hải dươngb?o c?o hoạt động
mới th?i. Đượclớp học kế to?n ở bắc ninh dẫn cầm tay chỉ việc.