Trước ng?y cưới bưởi tết
Ch?ng : Cuối c?ng th? ng?y n?y đ? đến! Anh đ? chờ mong qu? l?u! ky thuat trong buoi dien
N?ng : Anh c? muốn em ra đi kh?ng? ky thuat chiet canh
Ch?ng : Kh?ng! đừng c? nghĩ tới chuyện…huyễn hoặc! b?n giống c?y bưởi diễn
N?ng : Anh c? y?u em kh?ng? ky thuat trong cham soc buoi dien
Ch?ng : Dĩ nhi?n rồi! Cả ng?n lần cũng kh?ngđủ! buoi dien lom